MİSYONUMUZ

Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği; dayanışma içerisinde sağlayarak, üyelerimizin karşılaştığı sorunları asgari düzeye indirmek ve üyelerimize adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Her zaman kendisim, geliştiren,kavrayan; güvenilir, etkin şeffaf, toplumsal boyutta öncü ve örnel bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuza ulaşırken, derneğimizin tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas aldığımız temel değerlerimiz şunlardır;

  • Güvenilirlik
  • Adalet
  • Tarafsızlık
  • Etkinlik (Hız, esneklik, verimlilik)
  • Saydamlık
  • Sorumluluk Bilinci
  • Çözüm Odaklılık
  • Yetkinlik
  • Sürekli Gelişim
  • Katılımcılık